กลุ่มที่ 4 /

พอลิเมอร์/ปิโตรเลียม/เคมีภัณฑ์/เซรามิก

กรรมวิธีการสังเคราะห์ผงวาเนเดียมไดออกไซด์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น คนจึงอาศัยเครื่

อ่าน  1156 ครั้ง

เครื่องกรองน้ำดื่ม โดยใช้เซรามิกเมมเบรน

เครื่องกรองน้ำดื่มนี้ มีลักษณะพิเศษตรงที่ “ไส้กรองเซรามิก” ซึ่งมีส่วนผสมตามสูตรที่ได้พัฒนามาจากองค์ความรู้จากการวิจัยของนักวิจัย ทำให้มีความทนทาน มีอายุการใช้งานนาน 1 ปี - 1 ปีครึ่ง มีความละเอียดในการ

อ่าน  1889 ครั้ง