• ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

  เทคโนโลยีเคลือบสระน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติ

 • ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

  ชุดถุงทวารเทียมจากยางธรรมชาติ

 • ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

  นวัตกรรมตังกวนฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา

 • ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

  ชุดทดสอบการเเพ้ยาในกลุ่มคาพามาซิพิน

 • ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

  โฟมยางล่อแมลง

 • ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

  อุปกรณ์วัดกําหนดตําแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา

 • ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

  การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง

 • ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

  อุปกรณ์ชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา

ผลงานวิจัยพร้อมใช้

กลุ่มที่ 1

การแปรรูปเกษตร/เกษตรกรรม/ประมง

กลุ่มที่ 2

ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง

กลุ่มที่ 3

ยา/สมุนไพร/เทคโนโลยีชีวภาพพ/วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

กลุ่มที่ 4

พอลิเมอร์/ปิโตรเลียม/เคมีภัณฑ์/เซรามิก


กลุ่มที่ 5

พลังงานทดแทน/รีไซเคิล/สิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 6

เครื่องจักร/โลหะการ/ชิ้นส่วยยานยนต์

กลุ่มที่ 7

อิเล็กทรอนิกส์/ซอฟแวร์/ICT

กลุ่มที่ 8

อาหาร


กลุ่มที่ 9

หนังสือ

กลุ่มที่ 10

พันธุ์พืชใหม่

กลุ่มที่ 11

อื่นๆ