กลุ่มที่ 5 /

พลังงานทดแทน/รีไซเคิล/สิ่งแวดล้อม

การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี มีแนวคิดการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรและการประมงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ

อ่าน  1704 ครั้ง

เชื้อเพลิงดีเซลเติมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่มีค่าซีเทนสูง โดยมีกรดไขมันอิสระเป็นองค์ประกอบหลัก

เชื้อเพลิงดีเซลสูตรใหม่ประสิทธิภาพสูงตามผลงานวิจัยนี้ เป็นดีโซฮอล์ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการเติมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่มีค่าซีเทนสูง โดยสารดังกล่าวมาจากผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม มีกรด

อ่าน  2162 ครั้ง