กลุ่มที่ 6 /

เครื่องจักร/โลหะการ/ชิ้นส่วยยานยนต์

เครื่องเลื่อยไม้ยางพารา

ปัจจุบันพบว่าไม้ที่ส่งเข้าโรงเลื่อยส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลงแต่มีศักยภาพในการแปรรูปให้มีมูลค่าสูงเทียบเท่า ไม้ซุงใหญ่ได้ในกระบวนแปรรูปในปัจจุบันด้วยเลื่อยสายพานแนวตั้งหรือแบบตั้งโต๊ะของไม้ขนาดดังกล่าวนั้นบ

อ่าน  2588 ครั้ง