กลุ่มที่ 2 /

ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง

กระบวนการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติชนิดแอมโมเนียสูงด้วยอุณหภูมิต่ำ โดยใช้ สารประกอบที่มีหมู่แอลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง

ยางธรรมชาติมีสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ความท

อ่าน  1984 ครั้ง

วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณรวมของสบู่คาร์บอกซิเลตในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการไทเทรตร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้า

ตามปกติในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตน้ำยางพาราจะเติมสบู่ลอเรต เพื่อเร่งความหนืดของน้ำยางพาราให้ได้ตามที่ต้องการ เมื่ออีกโรงงานซื้อน้ำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ถ้า

อ่าน  753 ครั้ง

หุ่นจำลองฝึกหัดดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม

หุ่นจำลองแผลทวารเทียมตัวแรกของโลก ที่มีลักษณะแผ่นแผลทวารเทียมที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในกรณีที่เป็นแผลทวารเทียมในภาวะปกติ และแผลทวารเทียมที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน โดยมีการเพิ่มท่อที่ต่อจากแผ่นแผลจำลองสำหรับ

อ่าน  1554 ครั้ง

แผ่นยางปูพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์จากยางพารา

วัสดุที่ใช้ปูพื้นทั่วไปมีด้วยกันหลากหลายชนิดทั้งที่เป็นกระเบื้องเซรามิค อิฐ แผ่นไม้ ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะแข็งไม่ยืดหยุน ได้มีการนำพอลิเมอร์มาใช้เป็นวัสดุปูพื้นเช่นเดียวกัน เช่น เอทิลีนไวนิลอะซิเตท พอ

อ่าน  2266 ครั้ง


กรรมวิธีการเตรียมน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำจากน้ำยางสด

น้ำยางโปรตีนต่ำ เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีการลดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการก่ออาการแพ้ในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติหลายๆ รูปแบบ ซึ่งจัดเป็นเทคโนโลยีของการแก้ปัญหาจากต้นน้ำ คือ แก้ปัญหาใน

อ่าน  978 ครั้ง

วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัด ที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพาราและกระบวนการผลิตวัสดุรองรับนี้

ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เกิดจากงานวิจัยที่นำมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับวัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัด ที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพาราและกระบวนการผลิตวัสดุรองรับ ซึ่งสามารถปรับความยืดหยุ่นได้ตาม

อ่าน  2300 ครั้ง

แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังแท้

อ่าน  2292 ครั้ง

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

อ่าน  938 ครั้ง


เทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ

เทคโนโลยี “การเคลือบสระน้ำจากน้ำยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม” เพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดินหรือสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์สามารถใช้เคลือบบ่อหรือสระน้ำได้ทุกประเภท เช่น สระกักเก็บน้ำในภาคเกษตรกรรม โ

อ่าน  4043 ครั้ง

อุปกรณ์ช่วยจับขวดยา

อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาที่ประกอบจากอลูมิเนียมชนิดงอได้ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักในการให้แรงบีบและฟองยางพาราเป็นตัวกระจายแรงกดที่เกิดขึ้นบนขวดยา อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาที่สามารถจับขวดยาได้ทุกขนาดสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ

อ่าน  992 ครั้ง

อุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง จากยางธรรมชาติ

ผู้ป่วยวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าความดันโลหิตที่ผิดปกติได้ตลอดเวลา การเฝ้าติดตามความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง แพทย์ต้องทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง (arterial line) ส่วนใหญ่จะเลือกใช้หลอดเลือดแดงเ

อ่าน  1854 ครั้ง

แผ่นหนุนสะโพก

อุปกรณ์หนุนสะโพก (Hip protector) คือแผ่นปกคลุมภายนอกบริเวณกระดูกสะโพก (greater trochanter) เพื่อรองรับและกระจายแรงกระแทกออกจากกระดูกสะโพกในภาวะหกล้ม ทำให้ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกสะโพกหักได้ ประกอบกับก

อ่าน  1720 ครั้ง


อุปกรณ์รองช่วยลดความดันในส้นเท้าทำจากยางธรรมชาติ

เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรได้รับปัญหาเกี่ยวกับเท้าเป็นจำนวนมาก ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่าการเดิน วิ่งและกระโดด มีผลทำให้เท้าต้องรับน้ำหนักจากแรงกระแทกมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าในขณะเดินที่เพิ่มมากข

อ่าน  1105 ครั้ง