กลุ่มที่ 8 /

อาหาร

ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหารแบบแผ่นฟิล์มจากพอลิเมอร์ชีวภาพ

ปัจจุบันพบการนำฟอร์มาลินมาใช้ในทางที่ผิด เช่น นำมาใช้เพื่อรักษาความสดของอาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบด้วยการตกค้างในสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทางผู้วิจัยจึงมี

อ่าน  553 ครั้ง

ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา

ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบคือกระดูกปลาที่ผ่านการให้ความร้อน ขั้นตอนการการกำจัดโปรตีนส่วนที่ไม่ใช่คอลลาเจน ขั้นตอนการลดขนาดกระดูก ขั้นตอนการกำจัดไขมัน

อ่าน  2202 ครั้ง

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ - น้ำตกที่มีส่วนผสมกาบา

ลาบ-น้ำตก เดิมเป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย แต่ปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายไปทั่วรวมทั้งร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนื่องจากเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย (รสเปรี้ยวนำ เค็มตาม หวานเล็กน้อย) แ

อ่าน  6148 ครั้ง