กลุ่มที่ 1 /

การแปรรูปเกษตร/เกษตรกรรม/ประมง

สูตรการเตรียมซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจ (Salmonella bacteriophage) ในรูปแบบเอนแคปซูเลทลักษณะเป็นผงแห้งและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์

อ่าน  1230 ครั้ง

โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง

ในการเพาะปลูกผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ของเกษตรกรในพื้นที่ในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในเขตอบอุ่น เขตกึ่งร้อน และเขตร้อน จะมีแมลงวันผลไม้ (Tephritidae) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่สามารถเข้าทำลายได้ เช่นผลไม้ท

อ่าน  2606 ครั้ง

กรรมวิธีการผลิตต้นอ่อนข้าวชนิดผงเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม

ต้นอ่อนข้าวสาลี (Triticum aestivum L.) หรือวีท กราส เป็นพืชที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในระยะต้นอ่อนมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศในแถบตะวันตกและแพร่กระจายไปทั่วโลก จากหลักฐานงานวิจัย พบ

อ่าน  1783 ครั้ง

เครื่องบันทึกภาพรากพืช

เครื่องบันทึกภาพรากของพืชที่อยู่ในดิน ผ่านทางท่อโปร่งใสที่ฝังไว้ในดินบริเวณเขตรากของพืช มีลักษณะ ตัวโครงที่มีลักษณะเป็นทรง ระบอกเพื่อให้สามารถสอดเข้าไปในท่อโปร่งใสที่ฝังไว้ในดิน ตัวโครงจะเป็นที่ยึดกล้

อ่าน  660 ครั้ง


ถุงบรรจุชนิดละลายน้ำสำหรับบรรจุน้ำมันหรือผงปรุงรสที่สามารถบริโภคได้

ถุงบรรจุชนิดละลายน้ำได้ผลิตจากฟิล์มเจลาติน โดยฟิล์มดังกล่าวมีสมบัติเด่น คือ สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและสารระเหยต่างๆ ละลายในน้ำร้อนได้ดี ป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายนอก หรือทำหน้าที่เก็บกั

อ่าน  1067 ครั้ง

สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน้ำในอุตสาหกรรมแปรรุปสัตว์น้ำ

สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน้ำและน้ำหนักของเนื้อกุ้งสุกตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคลอไรด์กรดอะมิโนกลูตามิก หรือ อนุพัน

อ่าน  1852 ครั้ง

อุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยาง

ในยุคปัจจุบันน้ำยางพาราได้กลายมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญต่อการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆหลายด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ งานวิศวกรรม ตลอดจนไปถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงมือ

อ่าน  1419 ครั้ง

อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์ม

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จากทะลายปาล์มสดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งด้านอุปโภค และบริโภค อาทิเช่น สบู่, ผงซักฟอก, เนยเทียม เป็นต้

อ่าน  19455 ครั้ง